Årsmötesprotokoll

Årsmöte 2019

 

 

 

Protokoll fört vid Långsta VVO årsmöte 17/5 2018

 

Närvarande: Jonas Hellberg, Tomas Gustafsson, Bertil Karlsson, Wolf Bliesener, Fredrik Norsell, Ingvar Näsfeldt, Bo Johansson, Bengt Holmgren, Per-Olof Rude’n, Olle Rude’n, Mats Johansson, Jan Eriksson och Urban Svensson.

 

1. Jonas Hellberg hälsade välkommen till årets möte.

 

2. Kallelsen var införd i NWT 5/5-18 och som tillägg i kallelsen utlystes om

    val av representanter till älgskötselområdet, mötet godkände kallelsen.

 

3. Dagordningen godkändes.

 

4. Val av mötesfunktionärer.

A. Ordförande: Jonas Hellberg.

B. Sekreterare: Urban Svensson.

C. Justerare: Ingvar Näsfeldt och Olle Rude’n.

 

5. Fastställande av röstlängd görs vid behov.

    Röstetalet skall följa fastigheternas areal, 1 röst/ha.

    Det är fastighetsägarens ansvar att förändringar redovisas till sekreteraren.

 

6. Ekonomin redovisades för året.

    Årets kassabehållning 24237kr.

    De stor utgifterna var fällavgiften 4400kr och inköpet av en älgpulka 3000kr.

    Revisorerna har kontrollerat räkenskaperna och godkänt dessa.

    2017-18 års avskjutning blev 6vuxna och 1kalv.

   

7. Ansvarsfrihet beviljades styrelsen.

 

8. Till styrelsen inkomna motioner.

    Ingen motion att behandla.

 

9. Val av styrelse, suppleanter, revisorer och valberedning.

A. Ordförande:                   Jonas Hellberg.

B. Vice ordförande:           Erik Kumm.

C. Kassör:                           Nicklas Hultgren.

D. Sekreterare:                   Urban Svensson.

E. Ledamot:                        Ingvar Näsfeldt.

F. Suppleanter:                   Bo Johansson och Linus Svensson.

 

G. Revisorer: Dan Selnert och Bertil Karlsson.

 

H. Valberedning: Bertil Karlsson och Lars Gustavsson.

 

10. Kallelse till årsstämman beslutades att framledes skickas ut via mail eller sms

      till markägare och jakträttsinnehavare.

      Det är markägaren och jakträttsinnehavarens ansvar att inkomma med kontaktuppgifter

      till sekreteraren.

 

11. Vi kan också konstatera att det finns variationer inom skötselområdet när det

      gäller älgtätheten. Spillningsinventeringen har genomförts.

      Det slutliga resultatet för hela området får vi under sommaren.

     

12. Till jaktledare valdes: Urban Svensson.

      Vice jaktledare:           Styrelsen.

     

13. Till representanter för älgskötselområdet valdes.

      Jonas Hellberg, Urban Svensson och Bertil Karlsson.

      Suppleanter: Tomas Gustavsson och Ingvar Näsfeldt.

 

14. Avgift för markandel 150 kr.

      Det skall finnas möjlighet att betala via konto eller swish.

     

15. Antalet jaktdagar, styckningsdagar och röjningsdag för jägarandel.

      Styrelsen får ta beslut i denna fråga.

     

16. Hemkörning av fällda älgar fördelas mellan dem som har fordon för detta.

     

17. För tillhandahållandet av eftersökshund har Urban Svensson fått tillåtelse att 

      träna älghund för detta ändamål. Och även nedlägga 1 st älgkalv under sådan

      träning/jakt.

      Mötet beslutade att trafikskadad älg tillfaller Långsta VVO.

 

18. Samtliga närvarande var för en gemensam rovdjursjakt om detta blir aktuellt.

      Övrig småviltjakt bör undvikas under älgjakten.

      Om jakt förekommer, skall av säkerhetsskäl jaktledaren meddelas.

 

19. Alla skyttar skall skjuta inför älgjakten Fredagen den 17/8-18 från

      kl 12,00-18,00 vid Bråne skjutbana. 4 skott i träffområdet på stillastående

      älg krävs för att deltaga i årets jakt, skjutstöd tillåtet, dock minst 20 skott

      avlossade.

      Ansvariga: Tomas Gustafsson och Bo Johansson.

      Ej närvarande denna dag skall uppvisa godkänt skjutintyg.

      Banan är bokad.

       

20. Årets älgjakt startar Måndagen 8/10 kl 7,00.

     

21. Samtliga jägare skall anmäla 14 dagar före om deltagande i årets jakt.

      Lista skall finnas i samband med kompetensskjutningen.

 

22. Röjning av älgpass 15/9 samling kl 8,00 vid slaktboden.

     Ett nytt arbetssätt kommer att provas. Det kommer utses 5-6 ansvariga för att

      röja förbättra passmarkeringar och snitsla till passen.

      Dessa får ta hjälp av övriga jägare som ingår i laget.

      Jaktledarna vill ha en avrapportering för att kunna planera inför den

      bestämda röjdagen om det skall köras ut eller lillverkas ev torn mm.

 

 

23. Årsmötesprotokoll mailas ut. Delas ut i samband med grillkvällen

      samt vid hämtning av markandelar. Det kommer även ett finnas på 

      Långsta bgf hemsidan under Långsta vvo fliken.

    

24. Saltstenar är utsatta och skall så fortsättas med.

      Viltåkrar ansvariga: Styrelsen.

 

25. Vår årliga grillkväll blir i år Lördagen den 21/7 kl 19,00

      Långsta Bygdegård, Ansvariga styrelsen.

      Förberedelser fredagen den 20/7 kl 18,00.

 

26. Underhåll Slaktbod.

      Målning av västra gaveln och fönster skall göras. Elcentralen skall bytas ut och

      det innebär en kostnad runt 10 000kr.    

      Ansvariga för jobben vid slaktboden, Erik K, Axel K och Linus S.

      Det skall undersökas om ett nytt tillvägagångsätt vid vägning för att slippa stå i stegen.

 

27. Övriga frågor.

A. Slaktavfallet: Ev ny hantering.

 

B. Sociala medier: Om det skall publiceras något på sociala medier som berör

     Långsta VVO skall styrelsen godkänna detta.

 

 28. Avslutning.

       

Långsta 20180628

 

Pga problem att få in protokollet på hemsidan saknas signeringar. Dessa finns på orginalprotokollet som finns hos ordförande.

 

 

 

 

 

 

 

Skriv en kommentar: (Klicka här)

123minsida.se
Bokstäver kvar: 160
OK Skickar...
Se alla kommentarer

| Svar

Senaste kommentarer

12.05 | 08:28

Hej Har ett varmblodsto med 2v föl tar ni mot föl med sto på sommarbete?
Mvh Ulla Britt Johansson ring eller svara på detta .070/7846922

...
18.04 | 21:40

Hej Henrik!
Det bästa är nog att kolla med ordförande i båtklubben

Jonas Hellberg 070-677 70 67

Med vänlig hälsning

...
14.04 | 18:03

Hej

Jag är intresserad av att hyra en båtplats på bryggan. Vem ska jag kontakta?

...
07.04 | 13:25

Hästsläppet är den 1 juni 2019. Välkommen

...
Du gillar den här sidan